Strefa Mieszkańca

 

Witamy Państwa na naszej stronie!

 
   Firma „LOCUM” zajmuje się profesjonalnym zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami. Specjalizujemy się w obsłudze Wspólnot Mieszkaniowych. Swoim działaniem obejmujemy miasto Augustów i okolice. Właściciel posiada licencję zawodową zarządcy nieruchomości nr 23131 nadaną przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

 

   Jesteśmy świadomi, jak ważne jest poczucie komfortu i bezpieczeństwa właścicieli lokali, dlatego też oferujemy Państwu najwyższą jakość usług.

 

   Zapewniamy kompleksowe zarządzanie i administrowanie nieruchomościami, obsługę księgową oraz doradztwo prawne. Posiadamy doświadczenie w zakresie zarządzania nieruchomościami wpisanymi do rejestru zabytków. Sporządzamy także plany zarządzania nieruchomością, umowy o roboty budowlane, jak i umowy najmu lokali mieszkalnych i użytkowych. Pomagamy zorganizować nowopowstałe Wspólnoty oraz przejąć nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych od dotychczasowych administratorów/zarządców.

 

   Wykorzystujemy nowoczesne metody usprawniające obsługę nieruchomości poprzez profesjonalne, licencjonowane oprogramowanie oraz komunikację za pomocą internetu.

 

   Celem zabezpieczenia interesów zleceniodawców firma jest objęta obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomościami. Zakres ubezpieczenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 października 2010r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości.

 

   Współpracujemy wyłącznie ze sprawdzonymi firmami z zakresu prawa, budownictwa, rachunkowości i finansów oraz specjalistami wykonującymi przeglądy budowlane, kominiarskie, elektryczne i gazowe. W cenie zarządzania nie ma żadnych „ukrytych” dodatkowych kosztów takich jak: koszty prowadzenia i obsługi rachunku bankowego, księgowości, kosztów biurowych itp.